Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
X
kategorie
Výpis zákaznické karty

Prodejní místa Eretko

logo eretko

Pod tímto logem najdete naše produkty na mnoha prodejních místech po celé České republice

park hostivar prodej elektronickych cigaret

novodvorska plaza prodej elektronickych cigaret

hypermarket albert pardubice prodej elektronickych cigaret

hypermarket albert pruhonice prodej elektronickych cigaret

Informace

doprava eretko

posta dorucovaní eretko

e-cigareta originál

 

Facebook
Google+
Partneři

logo firmy tisknu levně

Výrobci

e-cigarety joyetech logo

e-cigarety microcig logo

ecoliquid naplne do e-cigaret

liqua naplne do e-cigaret logo

dekang naplne pro e-cigarety logo

Zajímavosti

e cigarety článek

E-cigarety škodí méně než hořčice?


elektronická cigareta clánek

Velmi zajímavá reportáž o elektronických cigaretách.


e-cigareta članek

Znásilněná věda v navrhovaném zákonu EU o e-cigaretách.

Náklady na kouření

Orientační příklad

klasická cigareta*
1 krabička cigaret/75 Kč
za rok 27 375 Kč
za měsíc 2 281 Kč

e-cigareta za měsíc

1x atomizer 115 Kč
2x náplň 30ml 490 Kč
celkem 605 Kč
ušetřeno
za měsíc 1 676 Kč
za rok 20 112 Kč= např.krásná dovolená !!
dovolena eretko
* Náklady jsou propočítány na průměrného kuřáka, který vykouří 1 krabičku klasických cigaret denně.

Záruka a reklamace

ZÁRUKA A REKLAMACE

DŘÍVE NEŽ BUDETE REKLAMOVAT

Pokud máte dvě elektronické cigarety, vyzkoušejte:
Jde-li se o vadu atomizéru,clearomizeru apod. nasaďte jej na jinou baterii.
Jde-li se o vadu baterie, zkuste ji s jiným atomizérem apod.. Tímto způsobem odhalíte, který díl nefunguje.
Obdobně vyzkoušejte i funkčnost nabíječky.
Zda máte dobitou baterii.
Zkontrolujte zda nemáte uzamčenou baterii.
Jestli nemáte znečištěné kontakty na baterii popřípadě na atomizeru , clearomizeru apod.
 
Reklamace:
- Případné reklamace vyřídíme, bude-li to v našich možnostech k Vaší spokojenosti individuální dohodou s
 Vámi a v souladu s platným právním řádem.
- Kupující je povinen zboží ihned po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil zda je zboží nepoškozené,
 kompletní a bez jiných závad. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.
- Za vady vzniklé přepravcem neručíme. (tyto škody je nutné řešit přímo s přepravcem).

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu (viz níže)
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a telefonní spojení (můžete použít reklamační formulář)
4) doklad o zakoupení reklamovaného zboží v našem obchodě
 
Reklamované zboží neposílejte na dobírku, NEBUDE PŘIJATO !
 
- Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku(dle zákona), tedy po převzetí zboží naší firmou.
- Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou nebo případně výměnou součásti výrobku. V takovém    případě je    vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek (§622 odst. 1 Občanského zákoníku). Kupující, který uplatní reklamaci,  nevzniká nárok na  části výrobku, které byly vyměněny.
 
-V případě uznání reklamace odešle prodávající nové nebo opravené zboží kupujícímu.
 
- Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.
 
ZÁRUKA
 
Záruka se nevztahuje na:
a) výrobek nebyl používán v souladu s návodem
b) výrobek byl poškozen mechanicky, znečištěním, zanedbanou údržbou atd.
c) výrobek byl poškozen zásahem neautorizovanou osobou
d) výrobek byl používán pro jiné účely, než pro které je určen
e) právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
f) nevhodný výběr výrobku, výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci
g) záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobné jeho obvyklým užíváním (§619, odst.2 zákona
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění)
h) výrobek vystaven po delší dobu nepříznivému vnějšímu vlivu (např. přímé sluneční záření, jiné záření či
vystavení elektromagnetickému poli, po přepětí v síti apod.).
i) pokud výrobek překročí svoji životnost.
 
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
Atomizery , clearomizery , cartrige , cartomizery a baterie jsou pokládány za spotřební zboží.

Upozorňujeme zároveň je nutno odlišovat pojmy ZÁRUČNÍ DOBA a ŽIVOTNOST.
 
Životnost výrobků
BATERIE - životnost 6 měsíců nebo 300 dobíjecích cyklů
ATOMIZÉR ,CARTOMIZER,CLEAROMIZER - životnost cca 10 dní až 3 měsíce
CARTRIGE (tank) – cca 10-20 naplnění
 
Vysvětlení:
Baterie a další elektronické součásti –u všech baterií je životnost 6měsíců nebo 300 dobíjecích cyklů, přičemž kapacita baterie postupně klesá (přirozený jev u všech typů baterií, považovaný za běžné opotřebení)
 
Atomizery, cartomizery, clearomizery - a další příslušenství, sloužící k plnění e-liquidem(náplň do elektronické cigarety) – jedná se o spotřební zboží, jehož životnost je 10 dní – 3 měsíce.V tomto případě se životnost odvíjí od četnosti použití, způsobu zacházení, použitém e-liquidu apod. Součástí těchto produktů je žhavicí spirálka, která přeměňuje e-liquid v páru a savý materiál, přivádějící e-liquid ke žhavicí spirálce ( knoty, vata ). Používáním dochází k postupnému zanášení spirálky i knotů a tedy k postupnému snižování výkonu. Hustší e-liquidy zanášejí spirálku více než řidší.
 
Cartrige (tank) – slouží k plnění e-liquidem po opotřebení začne prosakovat e-liquid kolem trnu atomizéru jeho životnost je kolem 10 -20 naplnění.
 
- Životnosti jsou orientační a mohou být ovlivněny intenzitou užívání 
- Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
- Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.
 
adresa:

 SMOKE DIFFERENT s.r.o.

se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

identifikační číslo:24156213

telefon:  734 785 506

e-mail:   ivo.drastik@kourimezdrave.cz
 
   Reklamační formulář ke stažení